Dodatki Do Kiszonek

Polski

DODATKI DO KISZONEK

Dodatki kiszonkarskie to głównie preparaty chemiczne, które chronią paszę przed zepsuciem i zapewniają zachowanie przez nią właściwości pasz świeżych. Wprowadzone do zakiszanego surowca, działają selektywnie na drobnoustroje i chronią przed niektórymi niepożądanymi zmianami chemicznymi.

Bezpośrednim celem stosowania dodatków konserwujących do kiszonek jest jak najszybsze obniżenie ich pH, dzięki czemu następuje zahamowanie procesu oddychania roślin i rozkładu białka przez enzymy tkankowe, a także ograniczenie działania bakterii z rodzaju Clostridium, powodujących zwiększenie zawartości amoniaku.

Należy pamiętać, że konserwanty zarówno chemiczne, jak też biologiczne będą skuteczne w działaniu, jeżeli proces kiszenia zostanie przeprowadzony prawidłowo.

Najprostszym sposobem jest opryskanie zielonki np. za pomocą konewki, w silosie podczas jej wyładunku z przyczep i rozgarniania. Przy zbiorze sieczkarnią polową, sieczka jest spryskiwana preparatem w momencie wydmuchiwania na przyczepę za pomocą specjalnego dozownika. Przy zbiorze prasami zielonkę opryskuje się na wałkach bezpośrednio przed prasowaniem w bele lub dozuje się odmierzoną ilość preparatu aplikatorem do dodatków kiszonkarskich.

Napisz do nas

Kontakt

  • Agrifood sp. z o.o.sp.k.
    ul. M. Kopernika 12
    63-940 Bojanowo
    NIP: 699-175-02-30
    kontakt@agrifood.com.pl
  • +48 65 545 62 45