Polski (Polish) English


GLIKOL PROPYLENOWY 40%

GLIKOL PROPYLENOWY 40%
GLIKOL PROPYLENOWY 40% GLIKOL PROPYLENOWY 40%

Glikol propylenowy 40%

Organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi dwuhydroksylowych czyli dioli. W temperaturze pokojowej jest bezbarwną, bezwonną, oleistą cieczą, o słodkawym smaku i wysokiej lepkości. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle i medycynie. W odróżnieniu od glikolu etylenowego glikol propylenowy nie jest toksyczny.

Wzór sumaryczny C3H8O2

Inne wzory CH3CHOHCH2OH

Masa molowa 76,1 g/mol

Wygląd bezbarwna, bezwonna, oleista ciecz

Identyfikacja Numer CAS 57-55-6

Właściwości

Gęstość i stan skupienia 1,036 g/cm3 ; ciecz

Rozpuszczalność w wodzie całkowita

Rozp. w innych rozpuszczalnikach aceton, chloroform

Temperatura topnienia -27 °C

Temperatura wrzenia 188 °C

Lepkość 56 cP

 

Ogólną tendencją w przemyśle jest zastępowanie glikolem propylenowym szkodliwego glikolu etylenowego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Poza wpływem na zdrowie pozostałe właściwości obu substancji są podobne.

Glikol propylenowy może być zastosowany przykładowo:

w prasie hydraulicznej jako płyn roboczy

w systemach chłodzących jako płyn chłodzący (chłodziwo)

jako składnik płynów zapobiegających zamarzaniu oraz środków do odladzania, np. w lotnictwie. Ze względu na niską toksyczność, glikol propylenowy coraz częściej zastępuje tradycyjnie stosowany w tych płynach glikol etylenowy.

 

Opakowanie:

kanistry po 20 kg, paletopojemniki po 1000 kg

Wszelkie prawa zastrzeżone 2010