Tlenek Cynku Zno Nie Będzie Zakazany W Żywieniu Zwierząt W 2022 R. W Ue

Polski
20 Grudzień 2021

Należy przypomnieć, że obecnie pod presją zakazu stosowania znajduje się jedynie farmakologiczne stosowanie tlenku cynku w żywieniu prosiąt. Oznacza to, że zakaz stosowania ZnO w Unii Europejskiej ogranicza się do pasz leczniczych przepisanych przez lekarzy weterynarii. Nie dotyczy to żywieniowego wykorzystania tlenku cynku, który jest rutynowo zawarty w premiksach i pozostaje dominującym źródłem cynku wykorzystywanym przez przemysł paszowy. Po decyzji o zakazie stosowania medycznego tlenku cynku w żywieniu prosiąt, producenci pasz poszukują składników pasz i dodatków, które mogą zmniejszyć ryzyko zaburzeń trawienia w krytycznych fazach, takich jak okres odsadzenia.

Wprowadzające w błąd informacje rynkowe mogą sugerować, że wszystkie źródła ZnO będą zakazane w UE, to nie jest prawda i tylko jego zastosowanie weterynaryjne podlega ograniczeniom prawnym. Suplementacja żywieniowa cynku w postaci tlenku pozostaje dopuszczona i jest jednym z najlepszych źródeł stosowanych obecnie przez producentów pasz i premiksów. Każda strategia zastępująca farmakologiczny ZnO powinna uwzględniać dawkę cynku, którego nie można uniknąć. 

Tlenek cynku może być nadal stosowany jako dodatek do pasz w niskich dawkach
Świnie potrzebują cynku do różnych funkcji metabolicznych. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) utrzymuje, że całkowity poziom 150 ppm spełnia fizjologiczne zapotrzebowanie zwierząt na cynk. Komisja Europejska przekształciła to zalecenie w prawo: 150 ppm jest prawnym limitem suplementacji cynkiem dla prosiąt. Jako źródło tej suplementacji można wykorzystać ZnO; jest wpisany do oficjalnego rejestru dodatków paszowych UE.

UE ustanawia wspólne zasady dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych. Produkty na bazie ZnO do leczenia biegunki poodsadzeniowej u prosiąt są klasyfikowane jako weterynaryjne produkty lecznicze (VMP). Powszechnie podawana dawka to 100 mg na kg masy ciała dziennie przez 14 kolejnych dni, tj. 2500 ppm cynku w paszy.

W marcu 2017 r. Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści ze stosowania tlenku cynku w zapobieganiu biegunce nie przewyższają ryzyka dla środowiska. W związku z tym zalecił władzom krajowym wycofanie istniejących pozwoleń na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych opartych na tlenku cynku i zaprzestanie udzielania nowych pozwoleń. 26 czerwca 2017 r. Komisja Europejska przyjęła zalecenie CVMP, co oznacza, że ​​wszystkie kraje UE muszą je wdrożyć. Kraje mogą odroczyć wdrożenie, ale tylko do 26 czerwca 2022 r.

W związku z tym należy poszukiwać skutecznych strategii zwalczania biegunki poodsadzeniowej bez cynku: poprzez lepsze zarządzanie i praktyki żywieniowe, a także wsparcie funkcjonalnych dodatków paszowych.

Napisz do nas

Kontakt

  • Agrifood sp. z o.o.sp.k.
    ul. M. Kopernika 12
    63-940 Bojanowo
    NIP: 699-175-02-30
    kontakt@agrifood.com.pl
  • +48 65 545 62 45