Preparaty na kwasice dla bydła

Polski

Kwasica stanowi poważny problem w hodowli bydła. W zależności od stopnia jej zaawansowania może dojść do uszkodzenia nabłonka ścian żwacza, zaburzeń w przeżuwaniu i motoryce żwacza, wyraźnego ograniczenia pobierania s.m. dawki, obniżenia odporności i innych zakłóceń metabolizmu w organizmie, spadku mleczności i zmniejszenia zawartości tłuszczu w mleku.

W celach profilaktycznych zaleca się również stosowanie dodatków o właściwościach buforujących i alkalizujących. Zalicza się do nich m.in. kwaśny węglan sodu oraz tlenek magnezu. Drugą grupę dodatków stanowią preparaty zawierające drożdże.

Kwasica żwacza dotyka najczęściej wysokowydajne krowy mleczne w okresie przejściowym (3 tygodnie przed oraz 2 tygodnie po porodzie) lub w początkowym okresie laktacji.

Do czynników sprzyjających występowaniu tego schorzenia zalicza się równie nagłe zmiany dawki pokarmowej oraz nadmierne rozdrobnienie pasz węglowodanowych (w stadach żywionych systemem TMR).

Napisz do nas

Kontakt