Preparaty na przemieszczenie trawieńca dla bydła

Polski

Podstawą profilaktyki przemieszczeń trawieńca jest przede wszystkim wystrzeganie się błędów w okresie przejeściowym i ograniczenie ujemnego bilansu energii.

Powstawaniu choroby sprzyjają szeroko pojęte błędy żywieniowe. Podstawową zasadą pozwalającą uniknąć przemieszczeń trawieńca jest zapewnienie dobrego wypełnienia żwacza przed, podczas i po porodzie, gdyż jego objętość stabilizuje położenie trawieńca.

Po porodzie powinno podawać się krowom pasze o wysokiej energii, zapewniając jednocześnie odpowiednią ilość włókna. Ważne jest zapewnienie zwierzęciu wystarczającej ilości wody bezpośrednio po wycieleniu.

W wysokowydajnych stadach po wycieleniu podaje się specjalnie przygotowane pójła. Ich stosowanie wypełnia żwacz i poprzez to wolną przestrzeń w jamie brzusznej oraz dostarcza niezbędnej energii i witamin. Należy pamiętać o zmniejszeniu deficytu energii po porodzie, poprzez podawanie dodatków glukoplastycznych.

Napisz do nas

Kontakt