Glikol Propylenowy 40%

Polski

GLIKOL PROPYLENOWY 40%
Organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi dwuhydroksylowych czyli dioli. W temperaturze pokojowej jest bezbarwną, bezwonną, oleistą cieczą, o słodkawym smaku i wysokiej lepkości. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle i medycynie. W odróżnieniu od glikolu etylenowego glikol propylenowy nie jest toksyczny.

 • Wzór sumaryczny C3H8O2
 • Inne wzory CH3CHOHCH2OH
 • Masa molowa 76,1 g/mol
 • Wygląd bezbarwna, bezwonna, oleista ciecz
 • Identyfikacja Numer CAS 57-55-6

 

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Gęstość i stan skupienia 1,036 g/cm3 ; ciecz
 • Rozpuszczalność w wodzie całkowita
 • Rozp. w innych rozpuszczalnikach aceton, chloroform
 • Temperatura topnienia -27 °C
 • Temperatura wrzenia 188 °C
 • Lepkość 56 cP


Ogólną tendencją w przemyśle jest zastępowanie glikolem propylenowym szkodliwego glikolu etylenowego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Poza wpływem na zdrowie pozostałe właściwości obu substancji są podobne.

Glikol propylenowy może być zastosowany przykładowo:

 • w prasie hydraulicznej jako płyn roboczy
 • w systemach chłodzących jako płyn chłodzący (chłodziwo)
 • jako składnik płynów zapobiegających zamarzaniu oraz środków do odladzania, np. w lotnictwie. Ze względu na niską toksyczność, glikol propylenowy coraz częściej zastępuje tradycyjnie stosowany w tych płynach glikol etylenowy.

 

OPAKOWANIE:
kanistry po 20 kg, paletopojemniki po 1000 kg

 

Napisz do nas

Kontakt