Preparaty na rozród dla trzody

Polski

Stymulowanie rui to niezmiernie ważny element rozrodu. Opanowanie tego elementu pracy z loszkami i lochami powinno być celem każdego hodowcy.

Produkcja prosiąt zaczyna się już od momentu zapłodnienia lochy, ponieważ żywienie przed wystąpieniem rui, a następnie podczas ciąży w decydujący sposób wpływa na późniejszą śmiertelność zarodków i płodów.

Ogromne znaczenie dla loch ma stosowanie po odsadzeniu żywienia bodźcowego, tak zwanego flushingu.

Lochy po tym okresie mają słabą kondycje, a ich organizm posiada ujemny bilans energetyczny. Aby w krótkim czasie od odsadzenia do inseminacji został on podniesiony, stosuje się tę metodę żywienia.

Wykazano, że zwiększenie dawki paszy na kilka dni przed kryciem ma korzystny wpływ na przebieg owulacji. Zalecana dla praktyki hodowlanej jest metoda „flushing” (podkarmianie loszek), polegająca na wprowadzeniu do dziennej dawki paszy na 10-14 dni przed spodziewaną rują specjalnej mieszanki. Dzięki temu można uzyskać w miocie o 1-2 prosiąt więcej. Należy dodać, że pod względem ilości embrionów metoda „flushing” daje lepsze wyniki niż stała niska lub stała wysoka dawka paszy stosowana w czasie odchowu.

Napisz do nas

Kontakt