Preparaty na stres dla drobiu

Polski

U młodych zwierząt, zwłaszcza u prosiąt występuje kilka rodzajów stresu:

  • stres środowiskowy - spowodowany drastyczną zmianą otoczenia, z jednoczesnym zagęszczeniem prosiąt pochodzących z różnych miotów,
  • stres socjalny - spowodowany brakiem obecności matki oraz walką o dominację w nowym środowisku,
  • stres żywieniowy - wywołany brakiem mleka dostarczającego przeciwciał oraz przejście na paszę stałą,
  • stres cieplny - występuje u zwierząt bytujących

w pomieszczeniach gdzie temperatura jest podwyższona oraz panują nieprawidłowe warunki zoohigieniczne. W wyniku stresu termicznego zwierzęta pobierają mniej paszy, wydłuża się faza tuczu, a przy długotrwałym utrzymywaniu się stresu może dojść do padnięć.

 

Napisz do nas

Kontakt