Bakterio-Sil Biologiczny Dodatek Kiszonkarski

Polski

Bakterio-Sil w swoim składzie posiada 5 szczepów bakterii niezbędne do procesu zakiszania. Są to bakterie: Lactobacillus plantarum ATCC 8014, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Enteroccocus faecium NCIMB 11181, Lactobacillus brevis DSM 21982 i Lactobacillus buchneri CCM 1819.

Produkt pozwala na produkcję kiszonek zarówno w warunkach optymalnych, jak i mniej sprzyjających, zarówno ze względu technologicznego oraz pogodowego. Korzystając z niego, można szybko uzyskać pH na poziomie 4, a tym samym ograniczyć straty wśród zakiszanych roślin oraz uniknąć niepożądanej fermentacji masłowej. Bakterio-Sil to biologiczny dodatek kiszonkarski, który należy stosować w postaci roztworu wodnego. W tym celu konieczne jest rozprowadzenie z wodą. Ze względu na to, że preparat bardzo dobrze się rozpuszcza, jego przygotowanie nie zajmuje dużo czasu. Zalecana proporcja to 500g produktu na każde 50 litrów wody. Taka ilość przygotowanego preparatu może być wykorzystana do zakiszenia 50 ton surowca.

Produkt należy stosować, korzystając ze specjalnego aplikatora lub spryskując ręcznie warstwy na pryzmie, lub w silosie. Należy jednak pamiętać, że trwałość gotowego roztworu wynosi 24 godziny, a po upływie tego czasu nie będzie zdatny do użycia.

Zależnie od potrzeb, można zdecydować się na produkt pakowany w pojemnikach po 100 lub 500 g.

SKŁAD
Opakowanie BAKTERIO-SIL zawiera w 1g 6,0 x 1010 j.t.k. bakterii fermentacji mlekowej (500 tys./g zakiszanego surowca):

  • Lactobacillus plantarum - ATCC8014
  • Pediococcus acidilactici - ATCC8042
  • Lactobacillus casei - ATCC7469
  • Lactobacillus brevis - DSMZ21982
  • Enteroccocus faecium - NCIMB11181

 

DAWKOWANIE

  • Preparat należy stosować w postaci roztworu wodnego w proporcji: 500g/50 litrów czystej wody z ujęcia/50 ton zakiszanego surowca, 100g/10 litrów czystej wody z ujęcia/10 ton zakiszanego surowca.
  • Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Trwałość roztworu roboczego wynosi 36 godzin.
  • Stosować za pomocą aplikatora lub spryskiwać ręcznie warstwy na pryzmie lub w silosie.
  • Inokulant przechowywać w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu z dala od dzieci.
  • Termin przydatności: 3 lata od daty produkcji.

 

OPAKOWANIE
saszetki po 100 i 500 g

Napisz do nas

Kontakt