Balo-Cid Dodatek Do Zakiszania

Polski

BALO-CID
dodatek kiszonkarski do sianokiszonek

Dodatek kiszonkarski BALO-CID znajduje swoje zastosowanie podczas produkcji sianokiszonek. Jest produktem, który ma na celu zahamować proces fermentacji masłowej, ukierunkować fermentację mlekową, a w efekcie powstrzymać zagrzewanie się kiszonek. Niebezpieczeństwem tym obarczone są zwłaszcza kiszonki produkowane w belach. Stosowanie preparatu BALO-CID pozwala zapewnić im ochronę. BALO CID to produkt, który w swoim składzie zawiera kwas mlekowy, propionowy, mrówkowy oraz propionian amonu i substancje antykorozyjne. Taki skład sprawia, że jest on efektywny i pozwala skutecznie zabezpieczyć kiszonkę.

Należy stosować go bezpośrednio na pokos, korzystając z urządzeń do dozowania środków płynnych. W przypadku sianokiszonek, należy stosować 1-2 kg środka na tonę surowca. W przypadku roślin motylkowych oraz ich mieszanek z trawami, będzie to 2-4 kilogramy na tonę. Należy pamiętać, by wykorzystywać go w postaci nierozcieńczonej, a kiszonka, do której został dodany może być podana bydłu po okresie fermentacji, który wynosi 5-6 tygodni.

 

SKŁAD

  • kwas propionowy
  • kwas mrówkowy
  • kwas mlekowy
  • propionian amonu
  • substancje antykorozyjne

 

STOSOWANIE
BALO-CID stosowany jest bezpośrednio w prasach formujących bele przy wykorzystaniu dobrej klasy urządzeń do dozowania środków płynnych.

 

DAWKOWANIE

  • Sianokiszonka z traw 1.0-2.0 kg/tonę
  • Rośliny motylkowe oraz ich mieszanki z trawami 2-4 kg/tonę
  • Stosować w postaci nierozcieńczonej.
  • Kiszonka może być zadawana zwierzętom po okresie fermentacji wynoszącym 6 tygodni.

 

OPAKOWANIE
kanister 25 kg, zbiornik 1 000 kg

Napisz do nas

Kontakt