Preparaty na komórki somatyczne dla bydła

Polski

Komórki somatyczne to obumarłe komórki tkanki gruczołowej oraz leukocyty, które w czasie udoju przechodzą do mleka. Właśnie ich liczba określa jakość surowca. Spełnienie wymogów odnośnie zawartości komórek somatycznych w mleku przysparza producentom mleka najwięcej problemów. Liczba komórek somatycznych wiąże się ze stanem zdrowotnym wymienia.

W przypadku wystąpienia stanu zapalnego liczba tych komórek może wynosić od kilku do kilkunastu, a nawet do kilkudziesięciu mln/ml. Występowanie nadmiernej ilości tych komórek w mleku świadczy o stanie zapalnym wymienia - mastitis.

Właściwe żywienie i prawidłowa kondycja zwiększa odporność krów na infekcję i zapobiega stanom chorobowym. Niedobór energii i nadmiar białka mogą być powodem podwyższonego poziomu komórek somatycznych w mleku.

Okresy krytyczne dla zdrowotności wymion to pierwsze dwa tygodnie zasuszenia oraz dwa tygodnie okresu okołowycieleniowego. Dlatego dawkę pokarmową dla krów przed zasuszeniem oraz dla pierwiastek przed wycieleniem należy uzupełnić o witaminę E i selen. Wzmacniają one system odpornościowy krów pod warunkiem, że witamina A i inne składniki są w paszy w odpowiedniej ilości.

Napisz do nas

Kontakt