Preparaty na trawienie dla trzody

Polski

Problemy z trawieniem i brak apetytu są wynikiem różnego typu błędów związanych z techniką żywienia, chorób na tle żywieniowym oraz niedoborów makro- i mikroelementów czy witamin.

Nieprawidłowe żywienie młodych zwierząt prowadzi do niedoborów podstawowych składników pokarmowych w diecie. Braki te z kolei powodują szereg dysfunkcji w organizmach zwierząt.

Ważną grupę dodatków żywieniowych, które korzystnie oddziałują na zdrowie zwierząt hodowlanych stanowią: drożdże paszowe, maślan sodu oraz dodatki wiążące mykotoksyny. Stanowią one wartościowy produkt naturalny, który jest:

  • nośnikiem aktywnych składników pokarmowych,
  • źródłem doskonałego białka i energii,
  • surowcem dostarczającym witamin, substancji biologicznie czynnych,
  • składników mineralnych.

Dodatki żywieniowe powinny charakteryzować się wysoką strawnością i poprawiać apetyt.

Napisz do nas

Kontakt