Konserwacja Ziarna Kukurydzy

Polski
04 Październik 2023

KONSERWACJA ZIARNA KUKURYDZY.
Przy wysokich kosztach energii, konserwacja wilgotnego ziarna kukurydzy przez zakiszanie wydaje się być zabiegiem najtańszym. Taka pasza jest szczególnie przydatna w żywieniu trzody chlewnej i bydła. Aby zakiszanie przebiegało właściwie, optymalna wilgotność ziarna nie powinna być wyższa niż 25 – 35%. Zakiszanie zbyt wilgotnego ziarna (o wilgotności powyżej 40%) powoduje intensywny przebieg fermentacji, co prowadzi do dużych strat składników pokarmowych. Natomiast przy zakiszaniu zbyt suchego ziarna (o wilgotności poniżej 25%) obserwuje się niedostateczne ugniecenie materiału, wskutek czego niemożliwe jest stworzenie warunków beztlenowych, co sprzyja rozwojowi niepożądanej flory bakteryjnej i grzybów pleśniowych. W tym przypadku konieczne staje się zastosowanie dodatków, które wpływają korzystnie nie tylko na jakość kiszonki oraz zwiększają jej stabilność podczas wybierania i skarmiania. Szczególnie polecane są chemiczne dodatki kiszonkarskie. Szybko i skutecznie obniżają pH zakiszanego ziarna dzięki czemu ograniczeniu ulega ryzyko porażenia pleśniami i drożdżami. Skutecznym jest dodatek kiszonkarski zawierający mieszaninę kwasu propionowego. mrówkowego, octowego oraz ich soli amonowych.

Napisz do nas

Kontakt